۱۳۸۶ بهمن ۱۴, یکشنبه

پرسش تاریخی از تاریخ

پنج تن از دانشمندان ایرانی قدیمی تا زمان خسروپرویز را نام ببرید. هر کدام چه تحول علمی ایجاد کردند؟

استفاده از هر گونه منبع معتبر به شرط درج منبع مجاز است (سوال Open book است)!

+ نوشته شده در Sat 4 Aug 2007 - نگارنده بابک | 7 انگاره

نویسنده: ایران" منشا تمدن بشری اعلام شد

شنبه 13 مرداد1386 ساعت: 13:57

http://asriran.com/view.php?id=22986


نویسنده: فرزانه

یکشنبه 14 مرداد1386 ساعت: 1:42

http://www.ghiasabadi.com/ayandegan.html


نویسنده: سلام

یکشنبه 14 مرداد1386 ساعت: 14:38

جایزه هم داره؟


نویسنده: بابک

یکشنبه 14 مرداد1386 ساعت: 23:22

برای اولین بار کوتاهترین پیغام را به گونه پرسشی نوشتم و با انتظار جواب. اما با اینکه روزانه ده ها نفر به اینجا سر می زنند، بعد از 48 ساعت تنها سه انگاره بر جا مانده است ... و من در حیرت!!!
جایزه این سوال دانستن گوشه ای از همان چیزهایی ست که فرزانه با بزرگواری لینک آن را داده است.
اگر جوابی برای این سوالها نیست پس بگویید که چرا جوابی نیست! گذشتگان آنها را از بین برده اند یا ما؟! به کدامین گذشته افتخار می کنیم؟!


نویسنده: پیمان

یکشنبه 14 مرداد1386 ساعت: 23:31

بعد از حمله اعراب بخش اعظمی از تمدن ایرانی به عمد مورد تهدید قرار گرفت و ایرانی زدائی انجام شد. قطعا بسیاری از این اطلاعات و افتخارات آن زمان از میان رفته است. قطعا ساخت بناهائی با عظمت؛ ارتشی منظم و فرهنگی چنین بر پشتوانه مغزها انجام گرفته و فکر میکنم تنها یادآوری نام زرتشت؛ در زمینه فلسفه و حکمت مثال خوبی است.


نویسنده: رضا

یکشنبه 14 مرداد1386 ساعت: 23:49

برزویه طبیب

باربد
http://ajums.ac.ir/main/history.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Barbad

۱ نظر:

  1. ولی مطمئن باشید که حتماً در بین کسانی که در دانشگاه های آن زمان ایران مانند جندی شاپور به آموزش و آموختن مشغول بودند دانشمندان بزرگ دیگری نیز مانند همین آقای برزویه بوده اند، و گرنه این همه دانشگاه به چه دردی می خورده؟

    پاسخحذف