۱۳۸۷ آذر ۱۷, یکشنبه

اشتباه

-یک بار ماشین چمن زنی خودکاری ساختند که وقتی به دیوار برخورد می‌کرد با زاویه مشخصی می‌چرخید و چمن‌ها را می‌زد تا اینکه به دیوار بعدی برخورد می‌کرد و باز این کار تکرار می‌شد. اما بعد از مدتی دیدند که وسط زمین، چمن نزده باقی مانده است. برای حل این مشکل در سر راه سیستم تنظیم چرخش دستگاه یک‌ «پارازیت انداز» قرار می‌دهند که گاهی بصورت تصادفی یک چرخش تصادفی انجام دهد. بدین صورت تمام زمین چمن زده شد.
-فلمینگ داروی پنیسیلین را بعد از یک اشتباه کشف کرد. هزاران آزمایش تجربی بعد از اشتباهات فراوان و مشاهده خوب جواب می دهند.
-یکی از چیزهایی که باعث تکامل می‌شود جهش در ژن‌هاست. اما عکس العمل سلول به جهش مانند این می‌ماند که می‌خواهد اشتباهی را تصحیح کند. با این وجود، جهش باعث تنوع ژنتیکی می‌شود و تنوع ژنتیکی باعث بقای گونه در شرایط محیطی مختلف می‌گردد. این اشتباه نوعی پارازیت است.
گاهی اوقات چیزهایی مثل پارازیت یا اشتباه نیاز است تا یک سیستم بهتر کار کند. همیشه بی نقص بودن دلیلی برای کامل بودن نیست. گاهی وجود اشتباهات و پارازیت ها فرآیند تکامل را سرعت می بخشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر