۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

خودبین نادان

استاد راهنمایم همیشه می‌گوید:
«بدترین ترکیب در شخصیت یک انسان وجود همزمان خودبینی و نادانی است. اگر کسی فقط حماقت کند اما به اشتباه خود پی برد و آن را بپذیرد، یا اگر کسی فقط خودبین باشد اما نادان نباشد، همیشه راه بازی در پیش رو هست».

۲ نظر: