۱۳۹۰ شهریور ۱۷, پنجشنبه

نظریه- قاپ

تا وقتی که کارهایتان را به شکل مقاله منتشر نکرده‌اید، آنها را بصورت سخنرانی یا پوستر در نیاورید. نمی‌دانید که چقدر «نظریه-قاپ» در دنیا هست. 

۲ نظر: