۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

خلق هویت

بیشتر اوقات خارجی‌ها، اعتبار تاریخچه و ملیت یک گروه دیگر را بر اساس رفتار تک تک افراد آن ملت قضاوت می‌کنند. از خود گفتن، که یک نفر چه فرهنگ و پیشینه‌ای دارد آن اثر را ندارد که دیگران رفتاری بخردانه و تحسین برانگیز از او ببینند. 

بیش از آنکه فرهنگ و تاریخ به ملتی هویت بدهد، رفتار خود آدمهاست که به فرهنگ و تاریخ شان هویت می‌دهد! 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر