۱۳۹۲ مهر ۲۹, دوشنبه

ترجیحات

گاهی دلم برای دوره کردن درسهای قدیمی تنگ می‌شود. چیزهایی را در زندگی یاد می‌گیریم اما بعد از مدتی تنها رد پایی از آنها در ذهنمان می ماند. گاه فراموش می‌کنیم چون می‌خواهیم که فراموش کنیم و گاه فراموش می‌کنیم چون تکرار نمی‌کنیم.

اگر یک انسان کامل گرا هستیم، بهتر است یاد بگیریم که چیزهایی در زندگی هستند که بهتر است کامل نباشند. یعنی وقتی برای کامل کردن همه چیز در زندگی نداریم یا اگر بخواهیم چنین کنیم یا از زندگی لذت نمی‌بریم یا اینکه نمی‌توانیم به چیزهای مهمتر زندگی برسیم. زندگی روزمره مجموعه‌ای از ترجیحات است؛ اینکه ترجیح می‌دهیم اول چه کارهایی را انجام دهیم و به چه نتیجه‌ای برسیم. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر