۱۳۹۶ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

بی مزار

در مسیر یکی از پروژه‌هایمان بودیم. مسول پروژه قبل از ترک محل کار گفته بود که وقتی نقشه گوگل را نگاه می‌کرد، اتفاقی به آدرس مزار استیو جابز، بنیانگذار اپل، برخورد. سر ماشین را کج کرد به قبرستان. از ماشین که پیاده شدیم، باد سرد بیش از سکوت سنگها لرزاندمان. چنین سرمای معمول نیست. دو دختر (آسیای و خاورمیانه ای) هم آمدند. با موبایل بدنبال آدرس می‌گشتم که مسول قبرستان آمد. بخاطر آرم روی ماشین و بظاهر سراسیمگی ما (در واقع تکاپو برای فرار از لرز سرما) کنجاو بود که آیا مشکلی پیش آمده است. من چند قدم دورتر بودم که او با مسول پروژه شروع به حرف زدن کرد. خوشخو بود و مودب. من هم برگشتم که به مکالمه بپیوندم. فکر کردم مسول قبرستان حتما جای مرده ها را میداند. تنها آدمیزاد می‌تواند به همه چیز دلبسته شود، حتی به پیکر نادیده زیر خاک. شاید دو دختر هم فکر مرا خواندند که پس از چندی آرام آرام به ما نزدیک شدند. ما که گپ‌های «کاری» را زدیم، یکی از دخترها از «قبرشناس» پرسید: میدانی مزار استیو جابز کجاست؟
- البته که می دانم... اما ممکن نیست که پیدایش کنید... خانواده اش خواستند که مزارش بی نشان باشد... و البته شما هم میدانید که برای احترام به خانواده اش نمی توانم بگویم کجاست...
دخترها مایوس شدند اما سنگینی کلمه «احترام» بیش از آن بود که جایی برای چانه زنی باقی بماند. يا اگر هم چانه زنی میکردند، بی شک چیزی دستگیرشان نمی‌شد. یا شاید سوز سرمای هوا بیش از امید به دیدن یک مزار بی نشان بود. بعد «قبرشناس» داستان کسی را گفت که وانمود کرده می‌داند قبر استیو کجاست و حتی ویدیویی در یوتیوب گذاشته. داستان که تمام شد گفت: «...اما یک دفتر یادبود در ساختمان هست که اگر خواستید میتوانید در آن هر چه خواستید بنویسید...».

دخترها خداحافظی کردند و قدم زنان به سمت در قبرسان رفتند، ناامیدتر از آن زمان که به قبرستان آمدند! ما هم سوار ماشین شدیم و برگشتیم به دفتر کار.

در مورد شخصیت استیو جابز داستانهای بسیاری شنیدم (خوب و بد و زشت). یک چیز مسلم این است که او سلسله گذار سلطنت اپلی بود که تا به امروز پابرجاست. اما امپراتوی او نه تنها سایبان و کاخی برای مرده او نساخت که حتی مزار بی نشان او را شاید از سنگ یک آدم معمولی هم گمنام تر کرد. برای ما، از این انسان بی مزار اسمی باقی ست که نمی‌دانیم تا کی پایاست. و برای او و خانواده اش، شاید محبت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر